Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Sustainable tourism in the area Vyver Punkvy Moravian Karst
Written by (author): Ing. Gabriela Volfová
Department: Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:RNDr. Antonín Tůma
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Udržitelný cestovní ruch v území Vývěrů Punkvy CHKO Moravský kras
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného cestovního ruchu v území Vývěrů Punkvy, které je součástí významné oblasti v CHKO Moravského krasu. Obecně jsou vymezeny pojmy cestovní ruch, environmentální vlivy, udržitelný rozvoj. Provedena byla analýza dat vlastních a cizích. Byla realizována návštěva zájmové oblasti a uskutečněny rozhovory s vybranými osobami v lokalitě. Práce odhaluje aktivity a trendy cestovního ruchu, které jsou implikovány do tří pilířů udržitelnosti. Formou matice silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je vytvořeno shrnutí šetřené problematiky. Závěrem práce je doporučení k nápravě nedostatků, které byly odhaleny rekognoskací.
Key words:Cestovní ruch, udržitelný cestovní ruch, environmentální vlivy, environmentální vzdělávání, trvale udržitelný rozvoj, chráněná krajinná oblast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..