Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty
     
Publikace     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Hodnocení potenciálu funkcí lesů v Jabkenické oboře
Autor:
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
The evaluation of of all-society forest functions potentials on the area of Jabkenice game-park
Abstrakt:
This bachelor work deals with the evaluation of the real potentials of all-society forest functions by the method of Vyskot et al. (2003). The bachelor thesis was made on the area of Jabkenice game-park, on the cadastral area Jabkenice. The total area of evaluated forest stands is 469,48 ha. The area was anylzed. Round in the area were made on the autumn 2007. From the data from forest management plan stand types were constructed. Than acording to the management set of stand were values of real potential of forest function found. The maximum values of all-society forest functions were 5 by the bioproduction, ecological-stabilization a sanitary-hygienic forest function.
Klíčová slova:stand type, management set of stand, the total real potential

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..