Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The evaluation of of all-society forest functions potentials on the area of Jabkenice game-park
Written by (author): Bc. Denisa Nováčková
Department: Department of Landscape Management (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent:Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení potenciálu funkcí lesů v Jabkenické oboře
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na stanovení reálných potenciálů celospolečenských funkcí lesa na území Jabkenické obory. Hodnocení celospolečenských funkcí lesa bylo provedeno metodou Vyskot a kol. (2003). Území bylo zanalyzováno podle údajů z lesního hospodářského plán, mapových a knižních podkladů a podle výsledků zjištěných terénními pochůzkami. Z výsledků vyplývá, že celkový reálný potenciál na území je I až IV, tedy od velmi nízkého po vysoký. Největší rozlohu zaujímá třída III, průměrná.
Key words:porostní typ, hospodářský soubor, celkový reálný potenciál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..