Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království
Autor: Ing. Naser Oweis, Ph.D.
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. František Toman, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Oponent 3:RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:The impact of the state of environment on water deficit in the Kingdom of Jordan.
Abstrakt:The impact of the state of environment on water deficit in the Kingdom of Jordan.The objective of this thesis is to collect, synthesize and evaluate to date insufficient and scattered data about Jordan water, water balance and water management, in relation to the state of environment, landscape management, the impact on water management and undertaken water management measures, and to offer a package of environmental, technical and technological solutions aimed to improve Jordan water economy, including the application of author's own solutions.
Právna doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby tato moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity v Brně o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Jako autor disertační práce na téma "Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království" se dále zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv tohoto díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko Mendelovy univerzity v Brně o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy Mendelovy univerzity v Brně a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne 29. srpna 2010 Ing. Naser Oweis
Kľúčové slová:Jordan - water shortage, water balance, water management

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta F. TomanPosudok oponenta J. ŠkvareninaPosudok oponenta J. Rožnovský

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..