Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Autor: Ing. Rostislav Kolouch, Ph.D.
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Utilisation of Quantitative Assessment of All-societal Forest Functions in Landscape and Land-use Planning
Abstrakt:Considering that forests are the important segment of the natural and human environment, their use in landscape should be highly controlled. Practical solving of this topic asked for the use of the geographic information system (GIS) for its wide possibilities of data processing and presentation. The study deal with the possible utilisation of the quantified forest function values in the process of landscape and land-use planning. The analyses representing the results of this study were created with respect to the presence of existing relations among the forest functions and landscape elements. The analyses were also created with respect to the presentation of practical situations in the decision-making process of landscape and land-use planning. The values of the real potentials serve as the source of objective information of the forest stand function abilities. The values of the real potentials graphically processed in 2-D or 3-D allow the representation of spatial and functional relations among forest stands and other landscape elements. The presented results show that the calculated values of the forest functions in cooperation with GIS software seem to be the effective instrument in the decision-making process of landscape and land-use planning.
Kľúčové slová:forest function, landscape planning, land-use planning, GIS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta Š. ŽíhlavníkPosudok oponenta J. SejákPosudok oponenta R. Bagar

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..