Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Autor: Ing. Rostislav Kolouch, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Utilisation of Quantitative Assessment of All-societal Forest Functions in Landscape and Land-use Planning
Abstrakt:Considering that forests are the important segment of the natural and human environment, their use in landscape should be highly controlled. Practical solving of this topic asked for the use of the geographic information system (GIS) for its wide possibilities of data processing and presentation. The study deal with the possible utilisation of the quantified forest function values in the process of landscape and land-use planning. The analyses representing the results of this study were created with respect to the presence of existing relations among the forest functions and landscape elements. The analyses were also created with respect to the presentation of practical situations in the decision-making process of landscape and land-use planning. The values of the real potentials serve as the source of objective information of the forest stand function abilities. The values of the real potentials graphically processed in 2-D or 3-D allow the representation of spatial and functional relations among forest stands and other landscape elements. The presented results show that the calculated values of the forest functions in cooperation with GIS software seem to be the effective instrument in the decision-making process of landscape and land-use planning.
Klíčová slova:forest function, landscape planning, land-use planning, GIS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta Š. ŽíhlavníkPosudek oponenta J. SejákPosudek oponenta R. Bagar

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..