Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
Autor: Petra Němcová
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Jiří Zahradníček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:The evaluation of woody componenet geobiocoenoses PR Krčil
Abstrakt:Bachelor thesis was to assess the status of species components of ecosystems in nature reserve Krčil. I did the measurement methodology Zlatník et.al 1938 circumferential range in two centimetre intervals. On the surface I chose nine species, which I measured. For these trees I measured the height and trunk diameter d 1,3 m. As the main species I have identified the trees, the percentage of reaching at least five percent and are Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies), Silver birch (Betula pu-bescens), Black Alder (Alnus glutinosa), Aspen tree (Populus tremula). The total number of trees found on PR Krčil 1511 and it is an area of 2,9 hectares. Number of trees in one hectare area is 521. Volume estimates of volume tables for the entire area is 370 m3. Volume determined from the calculation of the circular base is 426 m3. Most tree species in the PR Krčil by the volume of Norway spruce. Measurement, which I conducted in this area has been observed for the first time and therefore can not be compared with previous measurements. For this reason, I compared the data with similar natural geobi-ocenosess such as PR Polom and NPR Žákova hora. In comparison, it turns out that PR Krčil is greater proportion of live wood than the comparable reserves, the total volume of wood on one hectare is less.
Kľúčové slová:peat-bog, Round base, volume table, geobiocenosess, thickness degrese, PR Krčil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.