Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
Autor: Petra Němcová
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Jiří Zahradníček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
Abstrakt:Bakalářská práce měla zhodnotit stav dřevinné složky geobiocenóz v přírodní rezervaci Krčil. Měření jsem prováděla metodikou Zlatník et.al 1938 obvodovým pásmem ve 2cm tloušťkových třídách. Na celé ploše jsem vylišila devět dřevin, které jsem měřila. U těchto dřevin jsem měřila výšku a průměr kmene v d 1,3m. Jako hlavní dřeviny jsem zde označila dřeviny, jejichž procentuální zastoupení dosahuje alespoň pěti procent a to jsou borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), bříza pýřitá (Betula pubescens), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula). Celkový počet stromů zjištěný na PR Krčil je 1511 a to na ploše 2,9ha. Počet stromů na 1ha plochy je 521. Objem zjištěný z objemových tabulek na celou plochu je 370 m3. Objem zjištěný z výpočtu z kruhové základny činí 426 m3. Nejvíce zastoupenou dřevinou na území PR Krčil je dle objemu smrk ztepilý. Měření, které jsem na tomto území prováděla, byla sledována poprvé a proto je nelze porovnávat s předchozím měřením. Z tohoto důvodu jsem data porovnávala s podobnými přirozenými geobicenózami jako jsou PR Polom a NPR Žákova hora. S porovnání vychází najevo, že PR Krčil je větší podíl živé dřevní hmoty než u srovnávaných rezervací ale celkový objem dřevní hmoty na 1ha je menší.
Kľúčové slová:PR Krčil, objemové tabulky, kruhová základna, geobiocenóza, tloušťkové stupně, rašeliniště

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.