Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identification number: 3336
University e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 

     
     
     
Publications     
     
Supervised theses
     
Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Project and establishment of forest nursery on Socotra Island - transfer of European forestry know-how.
Written by (author): Ing. Lucie Bauerová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Czech        English

Title of the thesis:
Projekt a založení lesní školky na ostrově Sokotra – uplatnění know-how evropského lesnictví
Summary:Diplomová práce je zaměřena na založení lesních školek a pěstování sazenic na ostrově Sokotra. Přirozená obnova mnoha endemických druhů rostlin je limitována přepásáním, a navíc negativně ovlivněna cyklónem, který zasáhl ostrov roku 2015. Celkově se jedná o založení tří lesních školek, každá v jedné ze zájmových oblastí – Firmihin, Homhil a Niyt, kde je všeobecně plánovaná produkce těchto druhů – Dracaena cinnabari, Boswellia elongata, Boswellia ameero, Boswellia dioscorides, Punica protopunica, Aloe perryi a mangrove Avicennia marina. Snahou tedy bylo také shromáždit dostupné informace týkající se pěstování daných druhů, ať už z literatury nebo od místních obyvatel. V metodické části byl vždy proveden dendrologický průzkum spolu s vyhodnocením klimatických údajů a půdních analýz daných lokalit. Konečným výstupem práce je vytvoření projektů na založení jednotlivých lesních školek spolu s jejich založením.
Key words:
Avicennia marina, Dracaena cinnabari, Boswellia sp., zakládání lesní školky, pěstování sazenic, Sokotra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Petr Maděra.