Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Identification number: 3110
University e-mail: sedlakp [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Contracted Worker - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of motor parameters for liquid and gaseous fuels
Written by (author): Ing. Karel Červinka
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Porovnání parametrů motorů na kapalná a plynná paliva.
Summary:Tato práce představuje a charakterizuje paliva pro spalovací motory. V první části se věnuji rozdělení a popisem alternativních paliv používaných pro silniční vozidla, věnuji také pozornost palivům biologického původu-biopalivům. Ve druhé části se zabývám problematikou emisí výfukových plynů, rozebírám podrobněji jednotlivé látky a jejich dopad na člověka a životní prostředí. V další části popisuji vozidlo, vozidlovou zkušebnu a vybavení pro měření. Vlastní práce pak představuje samotné měření vozidla Subaru Outback, kdy dochází ke zjišťování parametrů vozidla na dvě různá paliva a jejich srovnání.
Key words:Alternativní paliva, LPG, paliva minerálního původu, Natural95, emise, dynamometr

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc..