Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
Autor: Ing. Helena Hanusová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Marková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí
Abstrakt:Bakalářská práce na téma "Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku povodí" se zabývá zhodnocením potencionálních zdrojů znečištění na vybraném území povodí Novoveského potoka. V teoretické části je uvedena stručná charakteristika povrchových vod a uvedeny její základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány způsoby znečištění vody, kde byl kladen důraz na způsoby znečištění, ke kterým dochází v zájmovém území. Další kapitoly se zabývají hodnocením jakosti vody, ochranou vody a je zde zmíněno čištění vod. Praktická část se zabývá stručnou charakteristikou vybrané oblasti. Následuje popis odběrných profilů a vyhodnocení terénního měření. Závěrečná část práce se zabývá zhodnocením možných zdrojů znečištění a návrhem zlepšujících opatření.
Klíčová slova:znečištění vody, jakost vody, ochrana vod

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..