Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Identifikační číslo: 3055
Univerzitní e-mail: vera.hubacikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studie hospodaření s odpadními vodami v obci Loukov-Libosváry a návrhy zlepšení
Autor: Ing. Lucie Zlámalová
Pracoviště: Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Vedoucí práce: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Marková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie hospodaření s odpadními vodami v obci Loukov-Libosváry a návrhy zlepšení
Abstrakt:Cílem diplomové práce "Studie hospodaření s odpadními vodami v obci Loukov- Libosváry a návrhy na zlepšení" je vytvořit celkový přehled kanalizační sítě v obci. To se nazývá pasportizace. Shromážděním všech dostupných informací pak navrhnout vhodně řešení pro obec. Teoretická část je zaměřena na historii, legislativu, druhy odpadních vod a stokování. Dále jsou popisovány způsoby čištění odpadních vod. Praktická část je zaměřena na obec Loukov- Libosváry na hydrologické a geografické údaje. Jsou zde shromážděny informace, které se týkají kanalizační sítě a čištění odpadních vod. V roce 2007 byla vytvořena pasportizace, která je vodítkem celé práce. Výsledky jsou zakresleny do mapy. Poté bylo nutné vypočítat parametry a množství odpadních vod. Závěr tvoří čtyři navržené varianty, které by měly zlepšit stav nakládání s odpadními vodami v obcích Loukov-Libosváry.
Klíčová slova:odpadní voda, kanalizační sítě, čistírna odpadních vod, kořenová čistírna odpadních vod

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Věra Hubačíková, Ph.D..