Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek
Autor: Ing. Michal Kovář
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Ladislav Carda
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek
Abstrakt:Hlavní náplní diplomové práce je analýza manipulace s výmětem a následný návrh optimalizace procesů s výmětem, který vzniká v různých částech výrobních linek. Analyzovaná problematika je sledována u konkrétního podniku, který se zabývá výrobou obalů na vejce ze sběrového papíru. Vlastní měření, které popisuje aktuální stav manipulace s výmětem probíhalo v areálu firmy. Naměřené hodnoty byly zpracovány podle předem stanovené metodiky. Získané poznatky spolu s praktickými zkušenostmi vedou k vypracování a navržení variant na zlepšení optimalizace procesu. Výsledkem této práce je potenciální úspora (dalšího) manipulanta s vysokozdvižným prostředkem ve výrobní hale.
Klíčová slova:Odpad, manipulace, optimalizace procesů, automatizace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..