Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
Autor: Ing. Jan Vedral
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
Abstrakt:Předmětem diplomové práce Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti je rozbor a zhodnocení podnikové distribuční logistiky ve společnosti Retex, a.s. V teoretické části práce je zpracován přehled základních logistických prvků, jako jsou aktivní prvky logistických řetězců, systémy skladování, značení skladovaných materiálů. Dále jsou zde popsány důležité nástroje řízení velikosti skladových zásob a metody sloužící k optimalizaci materiálových toků. V praktické části je poté představena vybraná společnost a je zde provedena analýza současného stavu podnikové distribuční logistiky. Na základě těchto údajů jsou zde navrženy za pomoci různých metod možné varianty, kterými bude možné dosáhnout zlepšení. Tyto výsledky jsou na závěr srovnány s původními a zjištěné rozdíly jsou zhodnoceny.
Klíčová slova:Logistika, přepravní trasa, materiální tok, řízení zásob, logistický řetězec, systémy skladování, značení materiálů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..