Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Martina Lipowská
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku pěstování rychle rostoucích dřevin. Představuje přehled jednotlivých pěstebních technologií a základních informací důležitých pro obhospodařování výmladkových plantáží, a to od výběru vhodného sta-noviště až po likvidaci plantáže a navrácení pozemku do původního stavu. Poskytuje také přehled doporučených klonů a druhů topolů a vrb pro pěstování na výmladkových plantážích. V rámci zpracování této práce byla vybrána experimentální plantáž rychle rostoucích dřevin, nacházející se na území města Bystřice nad Pernštejnem, na níž bylo provedeno sledování výnosových parametrů pěti různých topolových klonů. Pro každý sledovaný klon topolu byly pomocí regresní analýzy získaných dat sestaveny čtyři modely pro odhad výnosu tohoto klonu z celé plantáže. Regresní modely pro odhad výnosu byly vytvořeny za použití vícenásobné lineární regrese, polynomické regrese a regrese moc-ninné. Získané údaje byly diskutovány především z pohledu rozdílů ve výnosech jednotli-vých klonů a ve vztahu ke sledované lokalitě. V diplomové práci je uvedeno také vyhodnocení vlivů pěstování rychle rostoucích dřevin z hlediska krajinářského.
Klíčová slova:odhad, výnos, rychle rostoucí dřeviny, plantáž, obmýtí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..