Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Janina Heczková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá rychle rostoucími dřevinami. Jsou zde popsány vhodné druhy pro pěstování v podmínkách České republiky. Jedná se o topoly (Populus sp.) a vrby (Salix sp.). Dále jsou v práci rozebrány způsoby pěstování od založení plantáže až po její likvidaci, sledování produkčních parametrů, odhad výnosů pomocí alometrických veličin. Práce je zaměřena také na energetické toky, které probíhají na plantáži a částečně na ekonomické zhodnocení pěstování. Je zde zohledněn i vliv na krajinu. Praktická část práce je zaměřena na odhad energetické bilance porostů na topolových plantážích, zejména pro první obmýtí. Pro odhad energetické bilance byl použit ověřený agrotechnický postup z praktického sledování.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, topol, energetická bilance, plantáž rychle rostoucích dřevin, energetické toky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..