Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
Autor: Ing. Jiří Pelíšek
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Karafiát
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
Abstrakt:Bakalářská práce s názvem Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice, se zabývá především problematikou vzniku, získávání a využívání bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích a technologickými parametry těchto zařízení. První část práce poskytuje všeobecný úvod do problematiky vzniku a vlastností bioplynu, dále pojednává o zařízeních pracujících s bioplynem a technologiích v nich využitých a popisuje historický a současný stav využívání bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Druhá část práce se zaměřuje na zemědělské bioplynové stanice a využívání bioplynu v nich, a to popisem technologie a technických parametrů dvou konkrétních provozů.
Klíčová slova:Biomasa, Anaerobní fermentace, Kogenerace, Bioplyn

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..