Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
Autor: Ing. Martin Fárek
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
Abstrakt:V diplomové práci na téma Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci je nejprve popsána historie těchto systémů. Nejdříve se probírá historie ve světě a poté v České republice. Dále se zabývá principem této technologie a rozdělením systémů, které energii Slunce využívají. V další části je zpracována legislativa a současná situace v České republice. Hlavním tématem je popis, sledování a zhodnocení dat z provozu solárního systému. Vybranou aplikací je podnik ETA Hlinsko, kde jsou umístěny dva systémy, každý s jinou technologií solárních kolektorů. V práci jsou tyto systémy podrobně popsány. Při tvorbě práce bylo využito několikaleté měření těchto systémů. Systémy byly porovnány z hlediska úspory nákladů pro podnik a také mezi sebou z hlediska účinnosti.
Klíčová slova:solární energie, kolektor, ETA Hlinsko, solárně termický systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..