Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Metody měření emisí vznětových motorů
Autor: Ing. Ivo Bařinka, DiS.
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Metody měření emisí vznětových motorů
Abstrakt:Tato práce uvádí stručný přehled metod měření emisí vznětových motorů použitelných v běžné dílenské praxi. Stručně vysvětluje principy fungování moderních vznětových motorů. Kromě metod měření emisí práce popisuje problematiku české a evropské legislativy upravující měření emisí, vývoj evropských předpisů a postupné snižování emisních limitů v těchto předpisech. Dále se práce zabývá možností transformace amerických emisních předpisů pro Evropskou unii. V neposlední řadě práce také poukazuje na použití a vlastnosti přístrojů určených k měření emisí a opacimetrů. Na závěr se práce zabývá metodami a návrhem snižování produkce emisí u vznětových i zážehových motorů.
Klíčová slova:emise, měření emisí, kouřivost, opacimetr, vznětový motor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..