Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Potravinová bezpečnost jako jedna z priorit Afriky
Autor: Ing. Šárka Cieślarová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Potravinová bezpečnost jako jedna z priorit Afriky
Abstrakt:Předložená diplomová práce se zabývá mírou podvýživy v regionu Subsaharské Afriky se zaměřením na koncept potravinové bezpečnosti a rozvojových cílů tisíciletí. Teoretická část se zabývá především vymezením konceptu potravinové bezpečnosti, hladu a podvýživy. Praktická část analyzuje míru naplnění prvního cíle tisíciletí se zaměřením na snížení počtu podvyživených obyvatel v regionu Subsaharské Afriky. S využitím shlukové analýzy byly identifikovány skupiny zemí, mající podobné vývojové tendence jak z hlediska výsledků, tak i příčin dosažení konkrétní úrovně potravinové bezpečnosti těchto států.
Klíčová slova:potravinová bezpečnost, podvýživa, Rozvojové cíle tisíciletí, chudoba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..