Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Identification number: 1714
University e-mail: katerina.ryglova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The strategy of strengthening image Brno in the kontext of tourism
Written by (author): Ing. Petra Kučerová
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Opponent:Mgr. Marketa Uhnavá
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Strategie posílení image města Brna v kontextu cestovního ruchu
Summary:Hlavním cílem diplomové práce je navržení strategie k posílení image města Brna v kontextu cestovního ruchu. K provedení tohoto cíle bylo využito orientační analýzy a marketingového výzkumu. Byla provedena analýza využití sociálních sítí pro tvorbu image města Brna. Dílčí cíle pomohly k dosažení hlavního cíle, byly asociace s městem Brnem a znalost loga a sloganu. Na základě zjištěných informací byly poté stanoveny doporučení a strategie pro posílení image města Brna.
Key words:cestovní ruch, sociální sítě, image, Brno, marketingový výzkum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D..