Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Postavení vodohospodářské společnosti v okrese Břeclav
Autor: Ing. Petra Němečková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Postavení vodohospodářské společnosti v okrese Břeclav
Abstrakt:Zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují výhradně společnosti v monopolním postavení. Mnozí se mylně domnívají, že zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění vody odpadní zajišťuje pouze jediná, vodohospodářská společnost. V každém okrese může existovat jedna nebo více vodohospodářských společností. V okrese Břeclav se nachází jedna vodohospodářská společnost, která zajišťuje zásobování vodou tří území: Břeclavi, Hustopečí a Mikulova. Vodohospodářské společnosti představují územní monopol. Z tohoto důvodu podléhají kontrole cenotvorným orgánům. V případě vodohospodářské společnosti, to je příslušný finanční úřad. Předkládaná diplomová práce ukázala, že dochází ke snižování spotřeby vody a současně k růstu ceny za odebranou vodu, aby vodohospodářská společnost vytvářela dostatečný zisk pro úhradu provozních nákladů a investiční činnosti.
Klíčová slova:kalkulace, přiměřený zisk, pitná voda, monopol, odpadní voda, vodárenství, cena, regulace cen

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..