Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

     Výuka
     
     
     
Životopis     
Orgány     Další informace
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
Autor:
Pracoviště:
Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Minařík
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:The comparison of czech and italian accounting in terms of controlling and subsidiary company
Abstrakt:
The subject to graduation theses is identification of readers with the italian accounting code, with italian legal regulations and with the aplication of international financial reporting standards in the country. For completeness' sake I make a mention of accounting and legal regulations in the Czech Republic. All theses is conceived to four main parts. At the beginning reader finds out something about the process of harmonisation in the world and the European Union, about International financial reporting standards and the issue of small and middle-sized business (in the Czech Republic and in Italy). Following two chapters are concerned with italian and czech accounting. I would like to call this chapters as own task, which is also generally and consequently at the concrete accounting entities concerned with differences of czech and italian accounting. At last part are generally recapitulated substantial differences these two countries. At the concrete accounting entities are proposed resolution in the case of the defined results.
Klíčová slova:
Comparison, Czech accounting, Italian accounting

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..