Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
Autor: Ing. Renata Bártová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Minařík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Komparace českého a italského účetnictví v rámci mateřské a dceřinné společnosti
Abstrakt:Předmětem diplomové práce je seznámení čtenáře s italským účetním kodexem, s italskými právními předpisy a aplikací mezinárodních standardů účetního výkaznictví v této zemi. Pro úplnost se zde zmiňuji okrajově i o účetnictví a právní úpravě platné v České republice. Celá práce je koncipována do čtyř hlavních celků. V úvodních kapitolách se čtenář dočte o procesu harmonizace ve světě i EU, o Mezinárodních účetních standardech a problematice malých a středních podniků (v ČR i v IT). Následující dvě kapitoly se věnují italskému a českému účetnictví. Tyto části bych souhrnně nazvala jako vlastní práce, která je zaměřena mimo jiné na rozdíly českého italského účetnictví obecně a následně také v konkrétních účetních jednotkách. V poslední části práce jsou shrnuty podstatné rozdíly těchto dvou národních celků obecně. V případě stanovených závěrů u konkrétních účetních jednotek jsou navržena i vhodná řešení.
Kľúčové slová:Italské účetnictví, České účetnictví, Komparace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..