Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1647
Univerzitný e-mail: ivana.blazkova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - docentka - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitelka - Ústav podnikové ekonomiky
Externí člen SZ - Zahradnická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Autor: Ing. Jiří Lužný
Pracovisko: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Ledabyl
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Využití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu
Abstrakt:Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy vybraného podniku na základě účetních výkazů, identifikace faktorů, které vývoj finanční situace v podniku ve sledovaných letech 2004 -- 2008 největší měrou ovlivnily, a sestavení finančního plánu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí -- části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou uvedeny pojmy, které souvisí s finanční analýzou a v části praktické jsou použity pro zhodnocení finanční situace základní techniky finanční analýzy -- vertikální a horizontální analýza, analýza poměrových ukazatelů, analýza pyramidových soustav ukazatelů, modely predikce finanční tísně a plánované výkazy. Na základě provedené analýzy je sestaven dlouhodobý finanční plán v horizontu pěti let.
Kľúčové slová:finanční analýza, ohl žs, finanční plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D..