Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The food security policy in conditions of developing countries
Written by (author): Ing. Denisa Trefilová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Politika potravinové bezpečnosti v podmínkách rozvojového světa
Summary:Předkládaná diplomová práce se věnuje mimořádně aktuálními tématům, jako jsou hlad, podvýživa ve světě. Palčivá témata, která se stávají čím dál tím více aktuálnějšími, si svět začal nejvíce uvědomovat po roce 1960, kdy došlo k populační explozi, která doposud neskončila. I přes snahu co nejefektivnější pomoci a zmenšení rozdílů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, se situaci nedaří zlepšit převážně v subsaharské Africe, která patří k neproblematičtějším regionům. Předmětem mezinárodních setkání se stává potravinová bezpečnost a její zajištění. Nerovnoměrná distribuce jídla, zvyšující se ceny za zemědělské komodity, klimatické změny a další vyvolávají v řadě rozvojových zemí nepokoje. Nejen FAO ale i další mezinárodní organizace a vyspělé státy si začínají uvědomovat důležitost zemědělství a konečně je zemědělství vnímáno jako motor pro nastartování hospodářského růstu v rozvojových zemích světa.
Key words:podvýživa, chudoba, Potravinová bezpečnost, hlad, zemědělství

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..