Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Identification number: 1641
University e-mail: vera.becvarova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Head of department - Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky (DRBE FRDIS)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of the small family farm to emply agrarian subsidies
Written by (author): Ing. Anna Hegerová
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti využití dotací v malé rodinné farmě
Summary:Bakalářská práce je zaměřena na ověření možností malé rodinné farmy získat a využít dotace poskytované do agrárního sektoru v rámci pravidel společné zemědělské politiky EU. Za tím účelem jsou charakterizovány změny podnikatelského prostředí v tomto sektoru a analyzován systém podpor v zemědělství v období vstupu ČR do EU. Vlastní práce se zabývá analýzou konkrétní rodinné farmy z hlediska výrobního zaměření a ekonomických výsledků a specifikací vlivu dotací na dosahovaný výsledek zkoumaného podniku. Na tomto základě jsou zkoumány možnosti dalšího rozvoje farmy. Pro vyhodnocení celkových poznatků je na závěr práce využita SWOT analýza, která umožnila na základě výsledků vlastní práce vyhodnotit celkovou ekonomickou situaci farmy a možnosti jejího dalšího rozvoje při využití daného systému dotací s cílem dosáhnout vyšších hospodářských výsledků a zvýšit životní úroveň celé rodinné farmy.
Key words:agrární segment, dotace, rodinná farma, společná zemědělské politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc..