Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of trade relations between Visegrad countries and China
Written by (author): Bc. Petra Lieberzeitová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza obchodních vztahů mezi státy Visegrádské skupiny a Čínou
Summary:Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na témata: zahraniční obchod a bilaterální vztahy. Dalším teoretickým tématem je nástin vzniku Visegrádské skupiny a její bilaterální spolupráce s Čínskou lidově demokratickou republikou. Analytická část práce zkoumá vývoj obchodních vztahů mezi zvolenými státy z pohledu základních makroekonomických ukazatelů: exportu, importu a obchodní bilance. Na základě komparativní výhody u dílčích komoditních skupin zemí V4 porovnává, zda komodity disponující komparativní výhodou jsou tytéž, u kterých má objem vývozu do Číny rostoucí tendenci. Závěrem se práce věnuje přidané hodnotě a jejímu podílu na objemu exportu států V4 do Číny. Na základě výše popsané analýzy je zhodnoceno, zda vzájemný obchod mezi státy Visegrádské skupiny a Čínou přispívá k rozvoji domácích ekonomik jednotlivých států V4.
Key words:Čína, státy Visegradské skupiny, Zahraniční obchod, Přidaná hodnota, Bilaterální vztahy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.