Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Smart mobility in regional cities in the Czech Republic
Written by (author): Bc. Dominika Pastvová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Chytrá mobilita v regionálních městech v České republice
Summary:Bakalářská práce na téma Chytrá mobilita v krajských městech v České republice se zabývá implementací projektů v cílové oblasti chytrá mobilita. Hlavním cílem práce je identifikovat, systematicky třídit a kategorizovat inteligentní projekty v regionálních městech České republiky, které byly zaměřeny na implementaci inteligentní mobility. V teoretické části práce je koncept chytrého města vypracován komplexně pomocí literární rešerše. Potřebné informace pro bakalářku byly získány rešerší veřejně dostupných materiálu v tištěné a elektronické podobě o dané problematice a jednak byly získány primární informace o problematice, a to prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci měst.
Key words:Chytré město, mobilita, strategické dokumenty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.