Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The impacts of introducing a smoking ban on the behavior of visitors to restaurant facilities
Written by (author): Bc. Julie Skřičková
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady zavedení zákazu kouření na chování návštěvníků restauračních zařízení
Summary:Bakalářská práce se věnuje dopadům zavedení zákona o zákazu kouření v restauračních zařízeních, a to na změny chování lidí ve společnosti. Společností je pro účely této práce myšlena zájmová skupina lidí. Teoretická část bakalářské práce popisuje historii tabáku a jeho užívání, kouření v Evropě, kouření v ČR, pasivnímu kouření a stigmatizaci kuřáků. Empirická část je pak tvořena dotazníkovým šetřením mezi respondenty kuřáky i nekuřáky s následným vyhodnocením takto získaných informací
Key words:restaurace, společnost, cigarety, kouř, společenské chování, pohostinství, zákon, kouření, zákaz kouření, pasivní kouření, tabák

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.