Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Maternal education and infant mortality in Nicaragua and Chile
Written by (author): Ing. Šárka Kroupová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vzdělanost matek a kojenecká úmrtnost v Nikaragui a Chile
Summary:Problematika vysoké kojenecké úmrtnosti v rozvojových zemích vyžaduje tvorbu opatření a řešení, která lze vyvíjet na základě celé řady ovlivňujících faktorů. Tato bakalářská práce uvažuje jako hlavní determinanty snížení kojenecké úmrtnosti vzdělání žen, dále výdaje na zdravotnictví a celospolečenský rozvoj. V analytické části jsou provedeny závislosti a trendové analýzy těchto indikátorů ve vybraných zemích, Chile a Nikaragua. Práce má být příspěvkem k posouzení účinnosti investic do vzdělání žen a investic do zdravotnictví.
Key words:vzdělání žen, kojenecká úmrtnost, index lidského rozvoje, Latinská Amerika , výdaje na zdravotnictví

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.