Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikačné číslo: 1639
Univerzitný e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí školitel - Ústav podnikové ekonomiky

          Projekty
     
Publikácie     
Stáže
     
Orgány     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Women at work in Mexico
Autor:
Pracovisko:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedúci práce:
Oponent:
Mgr. Hana Jelínková
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Pracujúce ženy v Mexiku
Abstrakt:
V tejto bakalárskej práci sú vyjadrené aspekty, ktoré ovplyvňujú zamestnanosť žien v Mexiku. Vďaka trom hypotézam sú vyjadrené tri dôležité aspekty: vzdelanie, rodina a štát. V teoretickej časti je popísaný vzdelávací systém v Mexiku, vzdelávacie fondy, náhľad do problematiky diskriminácie a rovnosti medzi mužmi a ženami a ostatné aspekty ako meniace sa trendy v posilnení postavenia žien či moci vydatých žien. Taktiež je opísaná všeobecne zamestnanosť a pracovné podmienky žien. V druhej časti sú potvrdené alebo vyvrátené tri hypotézy hovoriace, či ženy majú dobrý prístup k vzdelaniu, ale menej možností než muži. Taktiež, či v Mexiku má kultúra a rodina pozitívny vplyv na zamestnanosť žien a či sa štát dostatočne alebo nedostatočne zapája do uplatnenia žien na trhu práce. Cieľom tejto práce je opísať aspekty a aktuálne trendy zamestnanosti žien v Mexiku.
Kľúčové slová:
rovnosť, Diskriminácia, ženy, vzdelávanie, zamestnanosť, podnikanie, vydaté ženy, Mexiko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Libor Grega.