Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Regional convergence of EU states
Written by (author): Bc. et Bc. Tereza Dvořáková
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza konvergence vybraných států EU
Summary:Bakalářská práce se zabývá konvergencí regionálního rozvoje v České republice a sousedních státech v období let 1997 - 2008. K hodnocení procesu konvergence je použita koncepce beta a sigma konvergence, úroveň rozvoje jednotlivých NUTS regionů je identifikována pomocí ukazatele HDP na obyvatele v paritě kupní síly. I přes to, že všechny zájmové státy jsou členem EU, která má vypracovánu regionální politiku zaměřenou na snižování meziregionálních disparit, byla převážně zjištěna tendence k divergenčním procesům. V Polsku a na Slovensku probíhá v celém období divergence, v České republice se od roku 2002 začala projevovat tendence ke konvergenci. V Rakousku vypadá situace opačně, jelikož od roku 2004 se zde překlopily konvergenční procesy v divergenční. Jedinou zemí, u které můžeme v celém období konstatovat snižování meziregionálních rozdílů a probíhající konvergenci tak zůstává Německo.
Key words:NUTS, HDP, regionální rozvoj, regionální politika, konvergence

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.