Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Education System in Nicaragua as a factor of regional development
Written by (author): Ing. Lucie Dolinová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systém vzdělávání v Nikaragui jako faktor regionálního rozvoje
Summary:Tato bakalářské práce posuzuje, zda je pravděpodobné, že Nikaragua dosáhne druhého rozvojového cíle tisíciletí, tedy že bude základní vzdělání přístupné pro všechny do roku 2015. Bylo zjištěno, že podíl žáků navštěvujících ZŠ bude pravděpodobně splněn a podíl žáků, kteří dokončí ZŠ, pravděpodobně splněn nebude. Dále bylo zjištěno, že vládní výdaje na vzdělání mají pozitivní vliv pouze na podíl žáků, kteří navštěvují ZŠ. Nicméně z výsledků práce vyplývá, že vládní výdaje na vzdělání negativně ovlivňují podíl žáků, kteří dokončí základní vzdělání.
Key words:vzdělávací systém, Nikaragua, rozvojové cíle tisíciletí, výdaje na vzdělání

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.