Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Regional convergence of V4 countries
Written by (author): Ing. Jana Opletalová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Regionálního konvergence ve státech V4
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřená na proces regionální konvergence Visegrádských států od roku 1997 do roku 2008. Práce zkoumá konvergenci a divergenci mezi regiony podle indikátoru ekonomického regionálního růstu -- HDP na osobu v PPS na regionální úrovni NUTS 2. V Polsku, Slovensku a Maďarsku byla zjištěna z dlouhodobého hlediska od roku 1997 do 2008 jak sigma divergence, tak beta divergence. V České republice byla zjištěna sigma divergence a beta konvergence. I přes to, že regionální podpora má vliv na zaostávající regiony a souvisí s tím ekonomický růst, v případech Maďarska, Polska a Slovenska stále nedochází k regionální konvergenci.
Key words:Visegrádské země, NUTS, konvergence, regionální rozdíly, HDP

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.