Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The Effect of European Partnership on the Agricultural policy of Syria
Written by (author): Basel Abbas, Ph.D., MSc
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent 1:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:The Effect of the European Partnership on the Agricultural Policy of Syria
Summary:Realizace vzájemné partnerské dohody mezi EU a Sýrií bude mít dopad na zemědělství obecně, stejně jako na zemědělskou politiku v Sýrii. Cílem disertační práce je zhodnocení dopadu zmíněné dohody a její důsledky na syrskou zemědělskou politiku, definice problem a slabých stránek konfrontovaných se zavedenou konvencí a nalezení nejlepší cesty pro Sýrii k získání pozitiv této úmluvy. Popsal jsem skutečnou situaci současné zemědělské politiky v Sýrii, stejně jako vztahy s EU, studovat požadavky a související okolnosti dohody a šance na úspěch. Dizertační práce je aplikována na sektor zemědělství v Sýrii. Snaží se prozkoumat všechny skutečnosti zemědělské politiky se zvýšenou pozorností zaměřenou na pšenici jako hlavní plodinu Sýrie. Použili jsme statistické metody PAM (The Policy Analysis Matrix) k dosažení požadovaných výsledků.
Key words:Matice analýzy politiky, pšenice, zemědělská politika, Sýrie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review V. BečvářováOpponent's review I. ZentkováOpponent's review K. Tomšík

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.