Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The analysis of technical-economical and financial system of the company Greiner Packaging Slušovice, s.r.o.
Written by (author): Ing. Jana Drahošová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Petr Novák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Analýza technicko-ekonomického a finančního systému podniku Greiner Packaging Slušovice, s.r.o.
Summary:Hlavním cílem této práce je analyzovat technicko-ekonomický a finanční subsystém firmy Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. za devítileté období (1999-2007). Po shrnutí teoretických znalostí podpořených citacemi z relevantních odborných knih a internetových zdrojů, po objasnění všech použitých metod, vzorců a ukazatelů a po stanovení určitých zjednodušení a předpokladů, může následovat skutečná analýza. Ta je rozdělena na dvě části: na analýzu technicko-ekonomického subsystému (která se zaměřuje na produktivitu vstupů a intenzitu výroby) a na analýzu finančního subsystému (jenž zkoumá tři základní účetní výkazy a analyzuje jejich obsah). V této části budeme sledovat strukturu aktiv a pasiv podniku a efektivnost využití kapitálu. Budeme počítat ukazatele hodnotící zadluženost, likviditu a rentabilitu firmy a ve speciální části provedeme pyramidální rozklad zisku, který objasní jak velký vliv mají na změny zisku technicko-ekonomické a finanční faktory. Poslední téma se zaměřuje na cash flow a odpovídající ukazatele. Veškeré vypočtené výsledky budou interpretovány a shrnuty tak, aby poskytly všeobecný pohled na výkon firmy. V případě jakýchkoliv extrémních nálezů se pokusíme vysvětlit potenciální příčiny a navrhnout možná řešení těchto situací.
Key words:účetní výkazy, finanční analýza, technicko-ekonomická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.