Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:International comparison of regional policy efficiency in area of human development
Written by (author): Ing. Lucie Matyášová
Department: Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Edita Smělíková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Mezinárodní komparace účinnosti regionální politiky v oblasti lidského rozvoje
Summary:Tato diplomová práce byla zaměřená na posouzení účinnosti regionální politiky Evropské unie a to především v oblasti lidského rozvoje. Pro tuto evaluaci byla provedena mezinárodní komparace lidského, resp. ekonomického rozvoje v zemích a regionech Evropské unie, Japonska a Spojených států amerických. Diplomová práce dochází k závěru, že regionální politika Evropské unie je úspěšná z hlediska podpory rozvoje lidského kapitálu. Současně prokazuje, že dochází k ekonomické konvergenci na úrovni členských států EU27, což však nelze konstatovat na úrovni regionů NUTS2. Data byla čerpána především z databáze Eurostat, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Rozvojový program OSN.
Key words:regionální rozvoj, regionální politika, rozvoj lidského kapitálu, ekonomická konvergence, index lidského rozvoje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.