Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of watches industry
Written by (author): Ing. Martina Pluháčková
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Marek Tichý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Analýza odvětví náramkových hodinek
Summary:Diplomová práce se zabývá kvalitativní analýzou trhu v oboru hodinářském, se speciálním zaměřením na náramkové hodinky. Tato analýza se vztahuje ke světovému trhu i k domácímu trhu -- Česká republika. V teoretické části si popisujeme SCP diagram, z kterého vycházíme pro určení relevantních ukazatelů pro dané odvětví. V rámci SCP diagramu se blíže zaměříme na popis tržní struktury a jeho ukazatele. Druhá, praktická část je věnována deskripci odvětví, charakteristice jednotlivých subjektů na trhu, jejich chování v tržním prostředí a praktické hodnocení existující tržní struktury v oboru a jejích klíčových charakteristik.
Key words:SCP diagram, tržní koncentrace, tržní struktura, náramkové hodinky, bariéry vstupu, vertikální integrace, klíčový producenti hodinek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.