Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:A Model to Evaluate the Regional Competitiveness of the EU regions NUTS II
Written by (author): Ing. Martina Ondrouchová, Ph.D.
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent 1:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. František Kuzma, Ph.D.
Opponent 3:prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II
Summary:Disertační práce na téma "Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II" je zaměřena na hodnocení sociálně-ekonomické situace v evropských regionech s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a rozvíjet praktické nástroje, které umožní její měření. V zájmu prohloubení a rozvíjení znalostí v rámci této problematiky je disertační práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na konkurenceschopnost národů, konkurenceschopnost regionů, hlavní ekonomické teorie v kontextu regionálního rozvoje, vývoj evropské regionální politiky a hlavní modely využívané k vyhodnocování sociálně-ekonomické situace v regionech. Praktická část se zabývá definicí klíčových faktorů regionální konkurenceschopnosti a konfigurací modelu, který je založen na indexu konkurenceschopnosti a to tak, aby umožnil relativní srovnání konkurenceschopnosti v regionech. Klíčové faktory regionální konkurenceschopnosti jsou definovány na základě situační analýzy soudobých poznatků v této oblasti. Model hodnocení konkurenceschopnosti evropských regionů na úrovni NUTS II je navržen na základě původního modelu hodnocení konkurenceschopnosti, který byl vytvořen týmem rumunských ekonomů. Analýza modelu je založena na využití specifických ukazatelů z regionální databáze Eurostat. Za účelem dosažení optimálních výsledků je v práci navržena modifikace modelu tak, aby bylo umožněno jeho praktické využití všemi subjekty regionálního rozvoje.
Key words:Konkurenceschopnost, Regionální politika, Modely hodnocení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review V. BečvářováOpponent's review F. KuzmaOpponent's review I. Boháčková

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.