Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preconditions and possibilities of the development of agricultural tourism
Written by (author): Ing. Hana Krásenská
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:PhDr. Helena Pavlíčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Předpoklady a možnosti rozvoje agroturistiky v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina
Summary:Diplomová práce je zaměřena na postavení agroturistiky v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, které tvoří region soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Teoretická část této práce je věnována vymezení cestovního ruch a agroturistiky v obou krajích a možnostem financování agroturistiky z fondů Evropské unie v programovacím období 2004 -- 2006 a 2007 -- 2013. Závěr teoretické části zobrazuje stav čerpání evropských peněz na tuto oblast v programovacím období 2004 -- 2006. V rámci vlastní práce je zhodnoceno postavení agroturistiky komplexně a z pohledu dotací Evropské unie v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Součástí diplomové práce jsou návrhy a doporučení pro efektivní využití potenciálu agroturistiky a finančních prostředků z Evropské unie v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina.
Key words:Kraj Vysočina, agroturistika, Jihomoravský kraj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.