Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Preconditions and possibilities of the development of viticulture
Written by (author): Ing. Monika Vévodová
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Předpoklady a možnosti rozvoje vinařství v Jihomoravském kraji
Summary:Diplomová práce je věnována vinařství jako součásti zemědělské, ale i regionální politiky v Jihomoravském kraji. Teoretická část této práce je věnována vymezení Jihomoravského kraje z pohledu zemědělské politiky v období 2000 -- 2006. Dále je vymezeno vinařství a jeho postavení v Jihomoravském kraji. Vinařství je v této části také vymezeno s ohledem na strukturu jeho financování v programovacím období 2000 -- 2006 a 2007 -- 2013. V rámci vlastní práce jsou kriticky zhodnoceny zkušenosti se strukturou financování v předcházejícím programovacím období a dále jsou zkoumány změny v dotačním systému a podpoře vinařství v Jihomoravském kraji. Součástí diplomové práce je návrh efektivního využití finančních a marketingových nástrojů pro rozvoj vinařství v Jihomoravském kraji.
Key words:zemědělská politika, vinařství, financování vinařství, finanční a marketingové nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.