Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identification number: 1639
University e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of option pricing method for a company valuation
Written by (author): Ing. Lenka Khelerová
Department: Department of Business Economics (FBE)
Thesis supervisor: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Opponent:Ing. Peter Uram Hrišo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Ocenění společnosti metodou reálných opcí
Summary:Diplomová práce se zabývá kalkulací hodnoty firmy na základě opční metodologie. Tato metodologie je aplikována na specifickou společnost působící ve zbrojařském průmyslu. První část práce se zaměřuje na krátký popis tradičních oceňovacích metod, definování opcí a detailní popis teorie týkající se opční metodologie. Druhá část práce je věnována aplikaci opční metodologie, přesněji tedy trinomické metody, na ocenění skutečně existující české společnosti.
Formula clause:Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vytvořila samostatně, a že jsem čerpala pouze ze zdrojů uvedených v seznamu použité literatury.
Key words:reálné opce, trinomický strom, metoda reálných opcí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Libor Grega.