Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Identifikační číslo: 1639
Univerzitní e-mail: libor.grega [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 

               Publikace
     
Stáže
     
     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Systém veřejné intervence v sektoru obilovin v rámci SZP
Autor:
Ing. Tereza Budňáková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Systém veřejné intervence v sektoru obilovin v rámci SZP
Abstrakt:
Disertační práce se zaměřuje na mechanismus fungování systému veřejné intervence v sektoru obilovin jakožto jednoho z nejdůležitějších nástrojů tržních podpor v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie (SZP). Nadcházející reforma SZP a potažmo intervenčního systému vedou k otázce, jaká je či by měla být jeho funkce a jakou podobu bude mít v budoucnu. Cílem práce je, na základě komplexní deskripce současného systému veřejné intervence v sektoru obilovin a analýzy mechanismu jeho užití, představit výhled vývoje intervenčního systému do budoucna a vytvořit scénáře jeho možných podob, včetně identifikace jejich výhod a nevýhod a zhodnocení pravděpodobnosti daných variant.
Klíčová slova:
Intervenční systém, SZP, intervence, obiloviny, tržní podpory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta K. VinohradskýPosudek oponenta P. Blížkovský

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Libor Grega.