Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Consolidated Corporate Tax Base
Written by (author): Ing. Ivana Novotná
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
Summary:Diplomová práce se zabývá dopadem společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na Českou republiku a úpravou alokačního vzorce, který by byl pro ČR výhodnější. Teoretická část je věnována vývoji daňové harmonizace a směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. V praktické části je vypočítán základ daně a daňová povinnost společností při aplikaci CCCTB a následně provedena modelace přerozdělovacího mechanismu a zhodnocení dosažených výsledků.
Key words:konsolidovaný základ daně, právnické osoby, alokační vzorec, tržby, aktiva, mzdové náklady, zaměstnanci, daňová harmonizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..