Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     
     
Projects
     
Publications     
Placements
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Measurement of Compliance Costs of Taxation in Sector Processing Industry
Written by (author):
Department:
Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
Summary:
KORNELOVÁ, L. Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu. Diplomová práce. Brno, 2009. Tato diplomová práce se zabývá měřením vyvolaných nákladů zdanění a navazuje na autorčinu bakalářskou práci. Měření bylo provedeno dle stejného metodického postupu a vzorového dotazníku ve stejném souboru deseti podniků ze sektoru zpracovatelského průmyslu za rok 2007 a tyto výsledky byly komparovány s výsledky měření za rok 2005. Vyvolané náklady zdanění nese soukromý sektor, jsou zapříčiněny existencí daňového systému, tedy jde o náklady spojené s plněním zákonných daňových povinností. Proto je do nich zahrnováno 100 % nákladů z titulu stanovení základu daně a následného zpracování daňových přiznání, 40 % z nákladů na vedení účetnictví a 20 % z nákladů na vedení mzdové agendy, což bylo stanoveno expertními odhadci. Zjišťovány byly např. podíly vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní, které se ve zkoumaném souboru pohybovaly od 0,68 % do 9,98 % v roce 2005 a od 0,46 % do 12,83 % v roce 2007.
Key words:
komparace, měření, vyvolané náklady zdanění, průmyslové podniky, daně

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..