Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The comparative study of corporate taxation in the Czech Republic and USA
Written by (author): Ing. Jiřina Bušovová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Czech        English

Title of the thesis:Srovnávací studie danění pravnických osob v České Republice a USA
Summary:Tato práce srovnává daně a systém zdanění právnických osob v České Republice a USA. V teoretické části jsou popsána hlavní pravidla zdanění a právního ošetření daně v každém státě zvlášť. V krátkosti je zmíněna i historie daní z příjmů. V praktické části jsou srovnávány systémy zdanění právnických osob v obou zemích na praktických, fiktivních příkladech a ukázány na nich zajímavé rozdíly. Tato práce je pokusem o srovnání daňové zátěže v České Republice a USA. Přílohy obsahují důležité formuláře pro daňová přiznání jak v České Republice tak v USA.
Key words:Dan z příjmu pravnickýck osob, Srovnavací studie, Česká Republika a USA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..