Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Identifikační číslo: 12990
Univerzitní e-mail: radomir.repka [at] mendelu.cz
 
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)

Kontakty
     
Výuka     
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Peter Jančura
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce na téma Krajina údolí Podťaté v Javorníkách: Biodiverzita v kontextu historického využití krajiny a současného managementu studuje modelové území o rozloze 140 ha v obci Velké Karlovice. Za použití historických pramenů je rekonstruován vývoj krajiny především z hlediska zemědělského využívání. Jednalo se o studium původu místního obyvatelstva, analýzu historických mapových podkladů a dobových fotografií. Dále byly porovnány různé přístupy k ochraně krajiny a vyhodnoceny ekonomické aspekty péče o přírodu a krajinu. Součástí práce bylo dotazníkové šetření mezi místními obyvateli. Na základě výsledků studia historických materiálů a současného využití krajiny byly navrženy asanační a regulační zásahy pro celé údolí Podťaté obecně a pro významné segmenty krajiny konkrétně. Návrh je doplněn položkovým rozpočtem a seznamem vhodných dotačních titulů.
Klíčová slova:
Velké Karlovice, Management krajiny, Krajina, Biodiverzita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D..