Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Trendy ve spotřebě potravin v České republice a na Slovensku
Autor: Ing. Tatiana Žabková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Trendy v spotrebe potravín v Českej republike a na Slovensku
Abstrakt:Žabková, T. Trendy v spotrebe potravín v Českej republike a na Slovensku. Diplomová práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Táto diplomová práca sa zaoberá vývojovými tendenciami v spotrebe potravín v Českej a Slovenskej republike od roku 1989 až po súčasné obdobie. Prostredníctvom regresnej analýzy sú zisťované základné trendy v spotrebe vybraných druhov potravín na jedného obyvateľa v uvedených krajinách. Súčasťou práce je zhodnotenie a porovnanie peňažných výdavkov na potraviny českých a slovenských domácností zamestnancov, samostatne zárobkovo činných osôb a dôchodcov. Rastúci trend sa ukázal v spotrebe ovocia, zeleniny, hydinového mäsa a syrov. Naopak, spotreba klesala u chleba, bravčového a hovädzieho mäsa, kravského mlieka, masla, vajec a zemiakov. Empirickou analýzou sa preukázal významný vplyv spotrebných zvyklostí z predchádzajúceho obdobia na peňažné výdavky na potraviny českých i slovenských domácností.
Klíčová slova:Spotreba potravín, Česká republika, Slovensko, spotreba, čisté peňažné príjmy, výdavky na potraviny, časový rad, ekonometrický model, regresná analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..