Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Trendy ve spotřebě potravin v České republice a na Slovensku
Autor: Ing. Tatiana Žabková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Trendy ve spotřebě potravin v České republice a na Slovensku
Abstrakt:Žabková, T. Trendy ve spotřebě potravin v České republice a na Slovensku. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato diplomová práce se zabývá vývojovými tendencemi ve spotřebě potravin v České republice od roku 1989 až po současné období. Prostřednictvím regresní analýzy jsou zjišťovány základní trendy ve spotřebě vybraných druhů potravin na jednoho obyvatele v uvedených zemích. Součástí práce je zhodnocení a srovnání peněžních výdajů na potraviny českých a slovenských domácností zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a důchodců. Rostoucí trend se ukázal ve spotřebě ovoce, zeleniny, drůbežího masa a sýrů. Naopak, spotřeba klesala u chleba, vepřového a hovězího masa, kravského mléka, másla, vajec a brambor. Empirickou analýzou byl prokázán významný vliv spotřebních zvyklostí z předchozího období na peněžní výdaje na potraviny českých i slovenských domácností.
Klíčová slova:čisté peněžní příjmy, výdaje na potraviny, časová řada, ekonometrický model, Spotřeba potravin, Česká republika, Slovensko, spotřeba, regresní analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..